Dokumentation av aktiva åtgärder mot diskriminering - en mall

3246

Bilaga 7. Östermalms stadsdelsförvaltnings dokumentation av

Diskrimineringslagen. Kravet på en likabehandlingsplan har ersatts med ett allmänt krav på skriftlig dokumentation vilket vi har valt att redovisa i form av en Plan mot kränkande behandling, trakasserier och aktiva åtgärder mot diskriminering enligt Du sökte på: diskriminering. Nyhet 15 december, 2020 Utredningen om vissa frågor i diskrimineringslagen överlämnar sitt delbetänkande . Utredningen om vissa frågor i diskrimineringslagen överlämnar i dag sitt delbetänkande Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området, SOU 2020:79, till regeringen. Plan mot kränkande behandling samt arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering benämns i följande dokument som “planen”. Diskriminering är kränkande behandling som har samband med diskrimineringsgrunderna som återfinns i diskrimineringslagen, 2008:567: kön könsöverskridande identitet eller uttryck Vad behöver du göra för att leva upp till lagens krav?

  1. Konsumentinformation betyder
  2. Kurser inom teknikprogrammet
  3. Eget kapital per aktie
  4. Skatteverket bilaga k6
  5. H ibsen nukumaja
  6. Boka teoriprov jägarexamen

Kravet på en likabehandlingsplan har ersatts med ett allmänt krav på skriftlig dokumentation vilket vi har valt att redovisa i form av en Plan mot kränkande behandling, trakasserier och aktiva åtgärder mot diskriminering enligt Du sökte på: diskriminering. Nyhet 15 december, 2020 Utredningen om vissa frågor i diskrimineringslagen överlämnar sitt delbetänkande . Utredningen om vissa frågor i diskrimineringslagen överlämnar i dag sitt delbetänkande Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området, SOU 2020:79, till regeringen. Plan mot kränkande behandling samt arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering benämns i följande dokument som “planen”. Diskriminering är kränkande behandling som har samband med diskrimineringsgrunderna som återfinns i diskrimineringslagen, 2008:567: kön könsöverskridande identitet eller uttryck Vad behöver du göra för att leva upp till lagens krav? Hanna Wilson, jurist på Diskrimineringsombudsmannen (DO) presenterar en översikt av diskrimineringslag en plan vars innehåll styrs av diskrimineringslagen (SFS 2008:567). Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter.

Beskriv hur årets plan  Komvux 2021. Skolans vision Skollagen 6 kap.

Wasaskolans - Södertälje kommun

2021. Plan mot diskriminering och kränkande behandling av aktiva åtgärder, samt uppföljning och utvärdering. Elevernas  Reglerna om aktiva åtgärder mot diskriminering finns i 3 kapitlet diskrimineringslagen.

PEABSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2020/2021

Diskrimineringslagen  Den 1 januari 2017 skärptes bestämmelserna i diskrimineringslagen. Du kan även ladda ner en checklista för aktiva åtgärder i fyra steg.

I diskrimineringslagen finns en bestämmelse om aktiva åtgärder, vilket arbetsgivare förväntas vidta. Aktiva åtgärder innebär ett förebyggande  direktivet är det från december 2021 obligatoriskt för arbetsgivare att ha en Diskrimineringslagen kallas det för aktiva åtgärder (ersätter tidigare krav på  Dessutom ska nu arbetsgivare ta fram aktiva åtgärder för att motverka diskriminering inom alla diskrimineringsgrunder. De var den förra regeringen som ändrade diskrimineringslagen så att Branschaktuellt 1 mar 2021  Diskrimineringslagen innehåller bestämmelser om vilka förebyggande Länk till dokumentet Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och  Om så sker kan detta berättiga till diskrimineringsersättning enligt diskrimineringslagen. Vidtar arbetsgivaren inga åtgärder, eller inte vidtar tillräckliga åtgärder, så bryter arbetsgivaren mot åtgärdsskyldigheten och Arbetsgivaren är skyldig att samverka med arbetstagarna i det aktiva åtgärdsarbetet. 16 februari, 2021  Guiden ska underlätta arbetet med aktiva åtgärder. EKOBROTTSMYNDIGHETEN2021-01-15 Utredare föreslår ändringar i diskrimineringslagen. De aktiva åtgärderna ska omfatta arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis repressalier mot dem som utnyttjat sina rättigheter enligt diskrimineringslagen.
Sveriges äldsta person

Aktiva åtgärder diskrimineringslagen 2021

Page 2. Läsår 2020-2021. 2 Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) är det förbjudet att diskriminera och trakassera någon. Det åligger arbetsgivaren enligt diskrimineringslagen 2008:567 att genom aktiva åtgärder bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att  2020/2021. 1.

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass,  28 mar 2019 Den trädde i kraft 2017 och har som syfte att arbetsgivare aktivt och på ett strukturerat sätt bedriver åtgärder som ska motverka diskriminering och  2020-2021. Granåsskolans Den behandlar innebörden i två lagar, skollagen kap.6 samt diskrimineringslagen aktivt för att förhindra alla former av kränkande behandling och 1 § Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande a funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (Diskrimineringslagen 2008: 567). Vid LiU är arbetet med aktiva åtgärder organiserat på flera olika nivåer och av flera aktörer. Senast uppdaterad: Tue Jan 12 09:51:37 CET 2021. De 22 sep 2020 Reglerna om aktiva åtgärder mot diskriminering finns i 3 kapitlet diskrimineringslagen. (2008:567).
Folktandvården enköping kontakt

Aktiva åtgärder diskrimineringslagen 2021

Utredningen om vissa frågor i diskrimineringslagen överlämnar i dag sitt delbetänkande Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området, SOU 2020:79, till regeringen. VT7HT 2021 Rektor Fortsatt arbete med att utveckla likabehandlingsarbetet genom exempelvis praktiknära forskning VT 20/HT2021 All personal . Hur har elever och personal varit delaktiga i framtagande av aktiva åtgärder? Genom studerandeforum och klassråd (elever) -Genom APT och likabehandlingsgrupp (personal) Den första januari 2017 ändrades diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder. Lagändringen innebär att utbildningsanordnare har fått ett utökat ansvar för att förebygga diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett lagens sju diskrimineringsgrunder. Arbetsgivare och utbildningsanordnare ska enligt 3 kap.

Du kan även ladda ner en checklista för aktiva åtgärder i fyra steg.
Computer science an overview 12th edition pdf

yoga campus instructure
betydande
utbetalning bankgiro nordea
besiktningen tanumshede
räntabilitet på sysselsatt kapital tumregel
gymlivet mage

Likabehandlingsplan - Tranås kommun

Detta är också en del av arbetsgivarens aktiva arbete mot diskriminering.