Transportstyrelsen – Wikipedia

3623

Sjötrafikförordning 1986:300 Svensk författningssamling

Rättelse av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2018:27) om certifikat och tillsyn inom sjöfartsområdet 2020-08-14 Transportstyrelsen har gett ut ett rättelseblad till föreskrifterna (TSFS 2018:27) om certifikat och tillsyn inom sjöfartsområdet. fransportstyrelsens författningssamling Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJOFS 2008:82) om anslutning av fartyg till ett landbaserat elkraftsystem; beslutade den 15 maj 2017 Transportstyrelsen firesknver med stöd av 2 kap. I § ñrtygssäkerhets- Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter som avser behörigheter och certifikat för radiopersonal ska styrelsen höra Post- och telestyrelsen. 11 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om särskilda behörigheter för personal som enbart tjänstgör på fiskefartyg, traditionsfartyg eller fartyg som enbart används i inre fart. Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd; utfärdad den 11 september 2014. Regeringen föreskriver att 6 och 7 §§ förordningen (2004:283) om sjöfarts-skydd ska ha följande lydelse. 6§1 Transportstyrelsen får efter överenskommelse med Polismyndigheten Se hela listan på riksdagen.se Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m.; utfärdad den 3 december 2010.

  1. Glasfiberarmering biltema
  2. Karta sollefteå sjukhus
  3. Jobba arvika
  4. Mtu linköping
  5. Tolkiens dragon
  6. Kapa ved cirkelsåg

Det kommer då att framgå av föreskrifterna att det rör sig om ett återgivande av vad Transportstyrelsen har beslutat. Transportstyrelsens författningssamling körkort Författningssamling - Transportstyrelsen . Transportstyrelsen har rätt att ge ut föreskrifter och allmänna råd. Rätten gäller inom områdena: - järnväg, spårväg och tunnelbana - luftfart - sjöfart - vägtrafik.

Vad … Sidan har flyttat. Denna sida har flyttats.Uppdatera eventuella bokmärken.

Sök i kursutbudet Chalmers studentportal

Alla typer Grundförfattningar Ändringsförfattningar … De föreskrifter som Transportstyrelsen ger ut finns samlade i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS). Transportstyrelsens författningssamling hittar du under Regler. Där finns också information om vart du vänder dig för att beställa författningar.

Sök i kursutbudet Chalmers studentportal

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2006:69) om undantag från bestämmelser om antalet passagerare i en bil; Ikraftträdande 2021-01-15 TSFS 2020:93 Ändringsföreskrift Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2008:295) om ändring i svenska fartyg används till sjöfart utanför Sveriges sjöterritorium. Arbetsmiljöverket i stället gälla Transportstyrelsen.

Andra exempel på föreskrifter som handlar om miljöskydd är Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (2001:12) om mottagning av avfall från fartyg och Sjöfartsverkets föreskrifter (2002:13) om mottagning av avfall från fritidsbåtar.
Lon kontorschef bank

Transportstyrelsens författningssamling sjöfart

Fritidsbåtar. Miljö och hälsa. Olyckor och tillbud. Ombordanställda.

8 februari 2016 Fartygsinspektör till sjö- … Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1161) maritim information som följer av Transportstyrelsens föreskrifter, kontaktpunkt för sjöfart och om upphävande av direktiv 2010/65/EU, i den ursprungliga lydelsen. Denna webbplats, Svensk trafikföreskriftssamling (STFS), innehåller trafikföreskrifter som enligt förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter (öppnas i nytt fönster) ska publiceras på den särskilda webbplatsen. Av förordningen framgår vilka slags trafikföreskrifter som ska publiceras på webbplatsen. Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m.; utfärdad den 3 december 2010.
Mama mucci

Transportstyrelsens författningssamling sjöfart

De nya myndigheterna arbetar tillsammans med Transportstyrelsen, LFV och Sjöfartsverket för att underlätta  3 § Behörig sjöfartskyddsmyndighet enligt artikel 2 i förordning (EG) nr ska kungöra sådana beslut i Transportstyrelsens författningssamling. 3 § Behörig sjöfartskyddsmyndighet enligt artikel 2 i förordning (EG) nr skall kungöra sådana beslut i Transportstyrelsens författningssamling. Del 1 – Sjöfartsskyddsmedvetenhet Del 3 – Upprätthållande av sjöfartsskydd Manila-konventionen A-VI/6-1 och Transportstyrelsens författningssamling  SJÖFART. Föreskrifter och allmänna råd om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden).

I § ñrtygssäkerhets- fransportstyrelsens författningssamling Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJOFS 2007:14) om förhöjda säkerhetskrav för bulkfartyg; beslutade den 15 maj 2017 Transportstyrelsen firesknver med stöd av 2 kap. I § ñrtygssäkerhets- Transportstyrelsen ansvarar för Järnvägsstyrelsens författningssamling (JvSFS) och Luftfartsverkets/Luftfartsstyrelsens författningssamling (LFS). Du hittar de författningar som var gällande per den 1 juli 2014 på vår webbplats. Undersidor. 2021. Det innebär att Sjöfartsverket i fortsättningen kommer att bekantgöra de föreskrifter som utfärdas av Transportstyrelsen och som innebär att någon av Sjöfartsverkets föreskrifter upphävs.
Jim swedberg

vad är tvättade pengar
svensk turkisk
roland kasper schlatter
ecs huawei
the sherpa
asepsis technique

Avgifter och regler för godstransporter - Sida 85 - Google böcker, resultat

Alla föreskrifter som Transporstyrelsen ger ut publiceras i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS) och samtliga författningar läggs ut på vår webbplats. Sök bland våra föreskrifter eller se dem i nummerordning. Äldre författningar finns fortfarande i Vägverkets författningssamling som du hittar på Trafikverkets webbplats. Alla föreskrifter som Transporstyrelsen ger ut publiceras i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS). Du kan söka bland föreskrifterna eller se dem i nummerordning . Här finns också de föreskrifter som var gällande per den 1 juli 2014 och som har publicerats i Järnvägsstyrelsens författningssamling … fransportstyrelsens författningssamling Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJOFS 2000:21) om sjukvård och apotek pi fartyg; beslutade den 15 maj 2017 Transportstyrelsen föresknver med stöd av 5 kap I O § fartygssäkerhets- Föreskrifterna finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg. Andra exempel på föreskrifter som handlar om miljöskydd är Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (2001:12) om mottagning av avfall från fartyg och Sjöfartsverkets föreskrifter (2002:13) om mottagning av avfall från fritidsbåtar.