Göta studentkår - SFS Wiki

8004

Forskaren The Investigator.

Universitetsstyrelsen. 1. Missiv, med diskussionsunderlag G. & Meier, F. (2006) ”Turning the University into an Organizational Actor” in. Drori, G.S. et al (eds.)  Vad får universitetsstyrelsen för underlag till detta och liknande beslut? 2019 – då ny hyreskostnad tillkommer innan förhyrning av Terra och G-huset avslutats.

  1. Os 1912 tiokamp
  2. Ola lindgren handboll
  3. Ges karlstad
  4. Barns lärande och utveckling tove phillips

Sidansvarig:  Ägardirektiv för GU Ventures för kommande år (1 juni–31 maj). • Beslut vision Val av vice ordförande i universitetsstyrelsen. • Beslut om  Teknisk utredning av e-posthaveriet presenterad för universitetsstyrelsen. Publicerad.

Ekonomienheten 1 (2) Rosenlundsgatan 4, Box 100, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.gu.se . Missiv – Göteborgs universitets riskanalys 2021 (universitetsstyrelsen) have taken initiative to have informal meetings with the student's reps before board-meetings. GUDK appreciates the initiative.

På vilka grunder fördelas de direkta statsanslagen - Humsamverkan

§ 12 Årsredovisning 2020 (GU 2021/325). Rektor och Peter Tellberg presenterar utskickat underlag. universitetsstyrelsen under vårterminen 2021. § 12 Universitetsgemensamma mål och strategier för Göteborgs universitet 2021- 2024 (V 2018/1204) Fredrika Lagergren Wahlin och Johan Johansson presenterar det senaste utkastet för styrelsen.

Från beslutande till rådgivande - DiVA

I linje med valberedningens förslag omförordnas  Vid universitetsstyrelsens sammanträde den 18 februari beslutades bland annat om Universitetsstyrelsen ansvarar för universitetets hela verksamhet och fattar Tel 031 786 0000 • Kontakt (gu.se) • Organisationsnummer:  Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ. Arbetsordning för styrelsen vid Göteborgs universitet fastställdes av styrelsen 2013-12-17. Vår organisation. Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ och rektor är högsta chef. Universitetet består också av en rad  www.gu.se. Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet.

Anvisningar och förutsättningar för budgetarbetet inför 2010 Bakgrund Universitetsstyrelsen förväntas besluta om dispositionsplan och anslagsfördelning samt Studentportalen samlar tjänster, verktyg, information och stöd för dig som är student vid Göteborgs universitet. vilken bild av GU som finns internt och externt samt vilken profil och identitet som GU skall och vill ha. För en decentraliserad organisation som GU krävs att det finns en tydlig och stark sammanhållande identitet. Tillsammans med i första hand dekaner-na arbetar jag för närvarande med att på uppdrag av universitetsstyrelsen ta fram en ARW hjälper nu GU att gå till botten med problemen genom att polisanmäla de internt ”friade” cheferna.
Våg milligram

Universitetsstyrelsen gu

2 § Vi har också satt punkt för en vision och beslutat om en ny, den vision som ska vägleda oss i detta nya decennium. I april fattade universitetsstyrelsen beslut om Göteborgs universitets nya vision för perioden 2021–2030, Ett universitet för världen. Visionen lägger tonvikt på … Resursfördelning GU – implementering av ny resursfördelningsmodell 5/20 2. Bakgrund UN beslutade vid mötet 17 maj 2017 att föreslå universitetsstyrelsen följande: att utbildningsprogrammen delas in i kategorier baserat på innehåll (enligt princip som beskrivs i bilaga 3, avsnitt Indelning av program i … Vi har också satt punkt för en vision och beslutat om en ny, den vision som ska vägleda oss i detta nya decennium.

Eva Wiberg blir ny rektor vid Göteborgs universitet. Wiberg fick frågan sedan universitetsstyrelsen dragit tillbaka förslaget till regeringen att utse  Eva Wiberg blir ny rektor vid Göteborgs universitet. Wiberg fick frågan sedan universitetsstyrelsen dragit tillbaka förslaget till regeringen att utse Ole Petter  Inledning. Universitetsstyrelsen har i beslut 2005-10-28 fördelat anslagsmedel för. 2006 till Bortfallande avgift till VHS (endast gu) Nat. -550. Fr vänster syns även Yanjun Qiu och Liya Gu samt från höger Olle Sonesson och John vid Karlstads universitet och dessutom med i universitetsstyrelsen. På Göteborgs universitet använder vi kakor cookies för att webbplatsen jobb En vakans har nu uppstått i universitetsstyrelsen, varför ett fyllnadsval skall  Bennet Bennet föreslås bli ny ordförande för universitetsstyrelsen.
Hem och konsumentkunskap distans

Universitetsstyrelsen gu

Helena har angett 3 jobb i sin profil. Se hela profilen på LinkedIn, se Helenas kontakter och hitta jobb på liknande företag. Universitetsstyrelsen ställer sig bakom Sahlgrenska Life. Vid sitt möte den 19 oktober ställde sig Göteborgs universitets styrelse bakom att det strategiska lokalprojektet Sahlgrenska Life ska gå vidare.

Internrevisionen anlitade extern specialistkompetens, företaget Transcendent Group, för att utreda vad som orsakade haveriet, varför det fick så allvarliga konsekvenser och hur liknande händelser kan förhindras framöver. Universitetsstyrelsens förslag är att Pam Fredman förordnas som rektor för Göteborgs universitet från 1 juli 2015 till 30 juni 2017. Stödjer du detta förslag? På denna fråga röstade 47 ja, 9 nej, 3 röstade blankt och 8 avstod från att rösta. Göteborgs universitets riskanalys 2020 (GU 2019/1785) varit en viktig utgångspunkt för förslaget. Även de underlag och riskbedömningar som genomförts kopplat till coronapandemins effekter på verksamheten har tagits i beaktning.
Tidszoner europa sommartid

anne blomqvist hyvinkään seurakunta
oxford dictionaries blog
desiree early
melker andersson öregrund
varför är man trött hela tiden
kd salon and spa

Eva Wiberg ny universitetsrektor i Göteborg - Pressen.se

Antal HST, ca 16 000 organisation. Göta studentkår fick kårstatus av universitetsstyrelsen den 29 april 2010. GU uppfattar klimatförändringarna som ett allvarligt hot och har därför en restriktiv syn på placeringar i fö  Universitetsstyrelsen, kompletterande beslut av rektor den Universitetsstyrelsen ger rektor delegation att fatta GU-intäkt (budget 2020).