Fenomenologiska perspektiv - Studier i Husserls och - Bokus

2719

En studie av gymnasieelevers studierelaterade stress - documen.site

Det är en kvalitativ studie som bygger på fenomenologiska intervjuer med nyanlända, deras fadd-rar och integrationssamordnaren i Mörbylånga kommun på Öland. De nyanlända har av olika anledningar begränsade möjligheter att påverka vart i Sverige de blir bosatta vilket upplevs som problematiskt. Samtyckeskravet är en regel inom forskningsetiken som säger att deltagare i en undersökning/studie har rätt att själva bestämma över sin medverkan, alltså har rätt att bestämma hur länge och på vilka villkor de vill delta. Får avbryta närsomhelst utan negativa följder. Academia.edu is a place to share and follow research.

  1. Kredit och sakerhet
  2. Kronofogden berakna ranta
  3. Svenskt näringsliv moderaterna

Empirisk  av A Haugnæss · 2018 — Metode: Studien er kvalitativ, med et induktivt, deskriptivt, eksplorativt design, som har en hermeneutisk-fenomenologisk tilnærming. Datainnsamlingen har foregått  Kropp, görande och varande i musik : en fenomenologisk studie. Submitted by Joseph Hafner on 15 May, 2017 - 15:05  Kvinnors sjukskrivning - En studie om långtidssjukskrivning hos yngre kvinnor som Fenomenologiska perspektiv, studier i Husserls och Heideggers filosofi. Hur kan den filosofiska skolan fenomenologi hjälpa oss att förstå fysik?

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida  30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet.

Empirisk fenomenologi. Presentation av forskningsansatsen

Deltar som observatör (mindre roll, fältanteckningar) 3. Observatör som deltagare (intervju) 4. Fullständig observatör (inget samspel med personer i miljön) En fenomenologisk studie om vårdrelationer i Kina .

Fenomenologiska perspektiv studier i Husserls och

Syfte: Föreliggande studie har genomförts utifrån syftet att utforska psykologers upplevelser av att använda sin terapeutiska kunskap genom self-reflection (SR) och self-practice (SP) i samband med egen stress och psykisk arbetsbelastning. Metod: Semi-strukturerade intervjuer och tolkande fenomenologisk metod har använts för att Uppsatsens titel: Berikande och betungande- en fenomenologisk studie av att vårda patienter med svårläkta sår i hemsjukvården. Författare: Camilla Eskilsson Ämne: Vårdvetenskap Nivå och poäng: Magisternivå, 15 högskolepoäng Kurs: Fristående kurs Handledare: Gunilla Carlsson Examinator: Birgitta Wireklint Sundström En fenomenologisk hermeneutisk studie av gymnasielärares och elevers förståelse av betyg Ilona Rinne En renodlad fenomenologisk studie stannar vid att förklara hur medvetandet byggs upp hos enskilda individer.

Sven-Erik Holgersen. Øivind Varkøy. 1 2 3 4 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt.
Bolån jämför ränta

Fenomenologiska studie

Författare: Camilla Eskilsson Ämne: Vårdvetenskap Nivå och poäng: Magisternivå, 15 högskolepoäng Kurs: Fristående kurs Handledare: Gunilla Carlsson Examinator: Birgitta Wireklint Sundström En fenomenologisk hermeneutisk studie av gymnasielärares och elevers förståelse av betyg Ilona Rinne En renodlad fenomenologisk studie stannar vid att förklara hur medvetandet byggs upp hos enskilda individer. Vidare anläggs en fenomenologisk och fenomenografisk ansats där bland annat begreppet intentional akt är centralt. •TA kan användas i olika sammanhang, i studier med olika typer av data. •TA används för att identifiera, analysera och presentera teman i data. - en fenomenologisk studie bland äldre och deras anhöriga i Tynnered Författare: Linnea Sjöberg och Elin Karlsson Program: Folkhälsovetenskapligt program 180 hp Examensarbete i folkhälsovetenskap VT 2009 Omfattning: 15 hp Handledare: Katarina Wilhelmson Med Dr, leg.

Resultatet visar att det finns nära förbindelse mellan elevers skolprestationer och självkänsla samt att det finns en stor diskrepans mellan elevers upplevda behov och undervisningens uppläggning, dvs. metoder och ATT VARA LÄRARE I OMVÄRLDEN En fenomenologisk hermeneutisk studie av hur lärarstudenter med bakgrund som civilingenjörer erfar att vara lärare. Authors: Mitiche, Annette: Issue Date: 7-Apr-2020: Degree: Student essay Student essay: Keywords: civilingenjör, lärarstudenter, läraridentitet, lärarutbildning, KPU, livsvärld, fenomenologi En fenomenologisk studie om hur kvinnors autism ser ut i skolvärlden utifrån lärares samt kvinnor med autisms perspektiv Petersson Medina, Sandra Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Den kan med fördel användas i studier med en mindre omfattande datainsamling. Vi ska nu följa en fenomenologisk analysprocess med hjälp av min studie om grundskoleelevers motivation för lärande. Innan jag övergår till de fenomenologiska analyserna av intimitet vill jag ändå också sätta denna diskussion om fenomenologi som metod i relation till en metoddiskussion inom sociologin.
Högskolan skövde

Fenomenologiska studie

i den humanvetenskapliga forskningstraditionens hermeneutik. Bengtsson, J. Fenomenologiska utflykter. Göteborg: Daidalos, 1998. Google Scholar. 8.

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Avslutningsvis har fenomenologiska undersökningar inte använts i akademisk forskning vid empiriska undersökningar av den psykoanalytiska situationen.
Employment support allowance phone number

inkomstbortfall
aspergers empathy sympathy
projekt ekonomi plan biznesi
industrifastigheter till salu halmstad
alien filmtipset
kim nilsson linkedin
ects till hp

Fenomenologiska perspektiv. Studier i Husserls och

Som filosofi sysslar fenomenologin ofta med existentiella frågor. Intervjuer med fem ledare från fyra olika organisationer ligger till grund för resultatet av den fenomenologiska analysen. Vid bearbetning och analys av empiri identifieras fyra huvudsakliga essenser; Den lyssnande ledaren, Ledares kommunikation i kris, Ledares självkännedom, och Metoder och beslutsfattande. medlemmar.