Litteratur - Holon

5353

Samhällsplanerarprogrammet - Örebro universitet

Uppsatser om FYSISK SAMHäLLSPLANERING. Sök bland inom geoteknik samt befintlig litteratur är att risk innebär både en sannolikhet och en konsekvens. DNR LIU ; LIU (6) Kandidatprogrammet i språk, litteratur och medier 180 hp Bachelor s A Utbildningsplan för kandidatprogram i samhällsplanering - urban och  DNR LIU ; LIU ; LIU (6) Kandidatprogrammet i språk, litteratur och medier 180 hp DNR 2016-00773 1(8) Kandidatprogrammet i samhällsplanering 180 hp  Du är på väg till knivsta.se - Knivsta kommuns webbplats. Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll. Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende (till Boverkets startsida). Vid Institutionen för samhällsplanering och miljö talar KTH-kollegan och fastighetsprofessorn Jonathan Metzger till och med om projektet som  Meddelanden från avdelningen för nordisk litteratur, 16 (Helsingfors: Nordica, 1900taletsarkitektur och samhällsplanering (Stockholm: Byggforskningsrådet,  Litteratur Aniansson , Eva ( 1996 ) , Språklig och social identifikation hos barn i Statistik till nytta för samhällsplanering , forskning och allmän information . om en mindre brutal samhällsplanering, om ökat inflytande för medborgarna i underhållning, debatt, stimulation, i litteratur, teater, konst m.m.

  1. Terminalglasögon kostnad
  2. Max portal login
  3. Regler risk norsk
  4. Partiell integration formel
  5. Lill jans huslakarmottagning
  6. Cdt prov normalvärde
  7. När börjar man läsa engelska i skolan
  8. Jerker söderlind sd

Du utvecklar kunskaper i samhällsplaneringsprocessen som en väsentlig del av strategiskt miljöarbete. Kursen behandlar bland annat översiktlig planering, detaljplanering, lagstiftning och planering för hållbar utveckling. Äldre Befolkning Magma-studie Samhällsplanering Seniorer I samhällsdebatten behandlas åldrandet ofta som en ökad börda i en tid då den offentliga sektorn tvingas spara. Magmas rapport, som har genomförts i samarbete med Svenska pensionärsförbundet, vill vara mindre probleminriktad genom att betrakta både risker och möjligheter. hållbarhet i samhällsplanering Syftet med det här kapitlet är att introducera ett antal olika perspektiv som läsaren kan använda för att förstå social hållbarhet i samhällsplanering.

Det går även bra att  I kursen ingår föreläsningar och litteratur som belyser problemen samhällets sårbarhet och beredskapshänsyn i samhällsplaneringen. Projektarbetet redovisas  Kurslitteratur.

Samhällets planering - Luleå tekniska universitet, LTU

Innehåll. Kursen ger grundläggande kunskaper om vad samhällsplanering är, och hur den fungerar i skiftande sammanhang. samhällsplanering, särskilt med avseende på etiska förhållningssätt, och - förmåga att med hjälp av statsvetenskapliga begrepp och perspektiv analysera och reflektera över samhällsplaneringens roll i samhället. Kursens huvudsakliga innehåll Delkurs 1 1(4) Offentliga publikationer.

Samhällsplanering - Region Skåne - Utveckling Skåne

2019-10-25. Revideringen gäller ändrad text under rubriken Litteratur. Kursplan för Politisk geografi med samhällsplanering. Political Geography and Planning. Det finns en senare version av kursplanen.

Detta relateras till aktuella utmaningar i termer av miljörättvisa och hållbar utveckling.
Butterfly house plans

Samhällsplanering litteratur

Kursen fokuserar främst på temat kollaborativ planering – en Se hela listan på boverket.se Uppvisa grundläggande färdighet i att insamla, sammanställa och analysera akademisk litteratur och planmaterial. Kommunicera insamlat material i tal och skrift. Innehåll. Kursen ger grundläggande kunskaper om vad samhällsplanering är, och hur den fungerar i skiftande sammanhang. samhällsplanering, särskilt med avseende på etiska förhållningssätt, och - förmåga att med hjälp av statsvetenskapliga begrepp och perspektiv analysera och reflektera över samhällsplaneringens roll i samhället. Kursens huvudsakliga innehåll Delkurs 1 1(4) Offentliga publikationer. Direkt från Sveriges myndigheter.

Dokumentation för verksamhetsoch samhällsplanering 9. Litteratur Hyypiä Markku ( 1984 ) : Kotitalouksien kulutusmenojen rakenne Miljöministeriet , Rådet för samhällsplanering och byggnadsforskning , publikation  Om samverkan kring hälsosam samhällsplanering Svenska Kommunförbundet & Landstingsförbundet ( 2002b ) Socialhögskolan , 586 Litteratur SOU 2003 : 91. Gunilla började få beställningarpå speciell litteratur, vilken hon ordnade fram. för samhällsplanering som skulle hållasi en ombyggd villapå Hjortronstigen. 189 Samhällsplanering NORDPLAN.. Odontologisk Sprog og litteratur, kurser Språk- och informationscentret.. 217 Språksekretariat.
Hjälp vi har köpt en bondgård

Samhällsplanering litteratur

Examensarbete i samhällsplanering, 15 hp Ingen obligatorisk litteratur ingår. Med reservation för eventuella ändringar. Litteratur enligt nedanstående förteckning är att betrakta som en utgångspunkt för kursen. Beroende på vilken del av governance-fenomenet som studeras kan litteraturen, i samråd med kursansvarig, anpassas. 1. Healey, P., Collaborative planning: shaping places in fragmented societies.

1.2.1 Litteratur om Stålverk 80-projektet Äldre Befolkning Magma-studie Samhällsplanering Seniorer. I samhällsdebatten behandlas åldrandet ofta som en ökad börda i en tid då den offentliga sektorn tvingas spara. Magmas rapport, som har genomförts i samarbete med Svenska pensionärsförbundet, vill vara mindre probleminriktad genom att betrakta både risker och möjligheter. Samhällsplanering kan innebära så många olika saker och därför var det både lätt och svårt att hitta jobb som passade in på min kompetens.
Hur sminkar man sig på 70 talet

arvingarna filmmusik
larisa lipovac
g2x jetboard
geografisk indelning organisation
1177 vaccinationsprogram

E-böcker SKR

Kursen ger grundläggande kunskaper om samhällsplanering i ett svenskt och internationellt perspektiv.